Φεβ 072019
 

Θέμα: «Αγωγές για διεκδίκηση Δώρων»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος, σε συνέχεια της από 6.2.2019 Ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας, θα αναρτά στο site του Συλλόγου άμεσα κάθε Προσφορά που θα λαμβάνει από Δικηγορικά Γραφεία, προκειμένου είτε ατομικά είτε ομαδικά, να κάνετε χρήση αυτών των προσφορών, εφόσον το επιθυμείτε.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να αναρτά προσφορές που τίθενται υπόψη του χωρίς αυτό να συνεπάγεται ως πρόταση από την πλευρά μας ή ως εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Posted by at 14:45