Δ.Υ Κώδικας

 
dhm-code

Για να κατεβάσετε τον Δ.Υ Κώδικα πατήστε εδώ

Ακολουθεί ο Νόμος 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α, 29/3/2010) που αντικατέστησε τα άρθρα 84 έως 87 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα και αφορά το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτίρια

fek_a51_310310

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 51 Α, 29/3/2010 πατήστε εδώ