Δ.Υ Κώδικας

 

Για να κατεβάσετε τον Δ.Υ Κώδικα πατήστε εδώ

Ακολουθεί ο Νόμος 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α, 29/3/2010) που αντικατέστησε τα άρθρα 84 έως 87 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα και αφορά το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτίρια

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ 51 Α, 29/3/2010 πατήστε εδώ