Αίτηση Εγγραφής

 

    sillogos

    ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

    ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ

    Δηλώνω ότι είμαι Υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και τα στοιχεία που αναγράφω είναι πραγματικά. Παρακαλώ σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, (που αποδέχομαι εξ ολοκλήρου) να με γράψετε ως μέλος του. Δηλώνω ότι είμαι αποκλειστικά μέλος του Συλλόγου και σας εξουσιοδοτώ για την παρακράτηση (3,00€/μήνα) της συνδρομής μου από το μισθό μου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

    Το επώνυμο σας (απαραίτητο)

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το πατρώνυμο σας (απαραίτητο)

    Όνομά συζύγου

    Η διεύθυνση σας (απαραίτητο)

    TK (απαραίτητο)

    Κινητό τηλέφωνο (απαραίτητο)

    Σταθερό Τηλέφωνο (απαραίτητο)

    Τηλέφωνο γραφείου (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Μητρώο Μισθοδοσίας Υπαλλήλου (απαραίτητο)

    Υπηρεσία που υπηρετώ (απαραίτητο)

    Κατηγορία (απαραίτητο)

    Βαθμός (απαραίτητο)

    *Οι γυναίκες να γράφουν τα στοιχεία με τα οποία είναι εγγεγραμμένες στις μισθοδοτικές καταστάσεις.

    Αθήνα,