Συμμετοχή σε παιδική παράσταση Δον Κιχώτης – 23/12/2017