Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 2023

 

  Επώνυμο γονέα (απαραίτητο)

  Όνομά γονέα (απαραίτητο)

  Πατρώνυμο γονέα (απαραίτητο)

  Υπηρεσία (απαραίτητο)

  Κινητό τηλέφωνο (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο γραφείου (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Αριθμός μητρώου ΑΜΥ (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Όνομά (απαραίτητο)

  Πατρώνυμο (απαραίτητο)

  Μητρώνυμο (απαραίτητο)

  Ημερομηνία Γέννησης (απαραίτητο)

  Βεβαίωση σπουδών (απαραίτητο)