Σύνδεσμοι

 
 www.poedoy.gr Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
 www.teaypoik.gr Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
 www.opad.gr Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
 www.mtpy.gr Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
 www.tpdy.gr Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων
 www.ggka.gr/teady Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
 www.tpd.org.gr Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 www.adedy.gr Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
 www.gspa.gr Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 www.et.gr Εθνικό Τυπογραφείο
www.taxisnet.gr Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών
 www.ked.gr Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου
www.otye.gr                  Ομοσπονδία Τελωνιακών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Τ.Υ.Ε.)

 

http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier  ΕΟΠΥΥ Συμβεβλημένοι Ιατροί